Czym jest fracht i co warto o nim wiedzieć?

0
1210

Każda zawodowo zajmująca się transportem osoba doskonale wie, co to jest fracht. Często jednak spotykają się z tym pojęciem osoby zupełnie niezaznajomione z logistyczną i transportową nomenklaturą. Jak takiej osobie w prosty i logiczny sposób wytłumaczyć, czym jest fracht, a także wszystkie związane z nim poboczne cechy np. to, czego dotyczy oraz kiedy się go stosuje?

Czym jest fracht — definicja

Choć samo słowo fracht może wydawać się skomplikowane lub oznaczające coś bardzo zaawansowanego, to jednak w branży transportowej jest to po prostu transportowanie towarów lub też transport towarów. Kolejnym pytaniem, jakie trzeba sobie postawić, jest to, jakiego rodzaju jest to transport. Brzmienie tego słowa może przywoływać na myśl transport morski i jest to jak najbardziej poprawne skojarzenie, ponieważ właśnie od niego się wywodzi. Obecnie jednak fracht jest najczęściej używany w przypadku określenia transportu drogowego.

A z czego wzięło się to słowo? Jak się okazuje i jak dość łatwo się zorientować, pochodzi ono z niemieckiego słowa fracht, które oznacza po prostu ładunek. W najnowszym jednak znaczeniu, które obowiązuje obecnie, fracht to opłata za transport towaru, który przewożony jest szlakiem morskim, lecz najczęściej po prostu transportem lądowym.

Transport drogowy definicja

Jak zatem widać po powyższej definicji, fracht to potoczne określenie opłaty, jaka należy się przewoźnikowi w zamian za przetransportowanie, przede wszystkim transportem drogowym, danego ładunku. Żeby jednak wiedzieć, jak taką opłatę obliczyć i czego ona konkretnie dotyczy, niezbędne jest najpierw dokładne określenie definicji transportu drogowego.
Transport drogowy to przewożenie ładunków lub pasażerów, poprzez przemieszczanie się po drogach lądowych, przy użyciu kołowych środków transportu, w postaci np. samochodów ciężarowych.

Jak oblicza się fracht?

Jeśli chcemy obliczyć fracht, najbardziej podstawą sprawą jest określenie tego, kto, komu i za co powinien zapłacić. Jak to zatem wygląda? Fracht jest opłatą, którą zleceniodawca wypłaca za przewiezienie towaru zleceniobiorcy, czyli spedytorowi. Wysokość frachtu jest dość płynna i często podlega negocjacji. Na wstępie ustalana jest cena wyjściowa, a w drodze przeprowadzonej analizy ustala się konkretną jej wysokość. W chwili, gdy transport dotrze na miejsce, a ładunek zostanie dostarczony, zleceniodawca ma 60 dni na wypłacenie frachtu za przewóz. Często zdarza się jednak również i tak, że wypłacany jest on przed zakończeniem zlecenia.

Jak się jednak oblicza fracht? Przede wszystkim na uwadze trzeba tu mieć wiele zmiennych, które muszą być wzięte pod uwagę podczas określania wysokości frachtu. Mowa tu jest o takich parametrach jak wielkość ładunku, jego waga, a także ilość zajmowanej powierzchni, czy też sam rodzaj i typ. Ostatni parametr wynika z faktu, że np. określone ładunki wymagają do przewiezienia specjalistycznego samochodu transportowego. Na rynku transportowym spotkać oczywiście można kilka rodzajów stawek frachtu. Opłata może być zatem umówiona, zwyczajowa, przeciętna czy też taryfowa. To, jaka zostanie zastosowana opłata, zależne jest od negocjacji i zawartej pomiędzy stronami umowy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here